משרד עו’’ד אלון שליכטר
ייעוץ וייצוג בהליכים פלילים

מחיקת רישום פלילי - מה ניתן לעשות?

לייעוץ מיידי
חייגו 054-6762373

מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי הוא אבן נגף בדרכו של אדם המפתח קריירה מקצועית או מבקש להשתלב בתפקידים בכירים, או עבור מי שמבקש רישיון החזקת נשק, דרכון זר ועוד. משכך, פונים רבים אל משרד עו"ד אלון שליכטר לצורך מחיקת רישום פלילי ולשם טיהור שמם והמוניטין שלהם.

בצד כל הרשעה ישנה תקופה שאורכה המקסימלי הוא 15 שנים והיא נקבעת בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – זו נקראת "תקופת התיישנות". הרישום הפלילי עצמו ימחק בחלוף 10 שנים נוספות מתום תקופת ההתיישנות – זו נקראת "תקופת המחיקה". קיימות מספר דרכים להביא לקיצורן של תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה כפי שיובא להלן.

מחיקת רישום פלילי או שינוי עילת סגירה:

כאשר נחקר אדם במשטרה והוחלט לא להגיש נגדו כתב אישום, ייסגר התיק בעניינו לפי אחת העילות הבאות: היעדר ראיות מספיקות, היעדר עניין לציבור או היעדר אשמה. ככל שהתיק נסגר מחמת היעדר אשמה – לא יעשה כל רישום פלילי. מקום שנעשה רישום פלילי, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי שיגיש בקשה למחיקת הרישום. מובהר, כי לאחר מחיקת הרישום הוא יהיה חשוף לגורמים בודדים בלבד כגון משטרת ישראל, הממשלה, צה"ל, שב"כ ועוד. כנגד בקשת מחיקת הרישום הפלילי, ייבחנו כמה מאפיינים של המבקש כגון מספר הרישומים הפליליים על שמו, ככל שקיימים, מהות העבירות המיוחסות לו ועוד פרמטרים.

בנסיבות אחרות, כאשר נחקר אדם והוחלט לסגור את התיק בעניינו מחמת היעדר ראיות מספיקות או היעדר עניין לציבור, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי על מנת שיפעל לשנות את עילת הסגירה להיעדר אשמה. עורך הדין יבחן את התשתית הראייתית בתיק לאור גרסת המבקש, יצרף אסמכתאות רלוונטיות ויעתור בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה בהיעדר אשמה.

למחוק את הרישום הפלילי – ע"י חנינה מנשיא המדינה:

בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, לנשיא המדינה ישנה סמכות להורות על קיצור תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של הרישום הפלילי כנגד הגשת בקשת חנינה מנומקת ומפורטת. משרד עו"ד אלון שליכטר פועל במקצועיות למחיקת רישומים פליליים, שינוי עילות סגירה ובקשות חנינה לנשיא במקצועיות ויסודיות ללא פשרות.

משרד עורך דין פלילי אלון שליכטר, מלווה ומייעץ בנושא מחיקת וביטול רישום פלילי, חנינה לנשיא ומחיקת רישום משטרתי.

כמו כן, למשרד ניסיון רב בייצוג בהליכים אלו, אשר נשענים רובם על חקר משפטי, ניתוח ראיות ובחירת המסלול הנכון ביותר בהתאם לנסיבות.

כיצד אני יודע האם יש לי רישום פלילי?

ניתן לגשת לכל תחנת משטרה גדולה יחד עם תעודת זהות ולהוציא את הרישום הפלילי, אשר גם הידוע בכינויים 'תעודת יושר' או ר.פ.

במידה ויוצא רק דף אחד בלבד, כמו לדוגמא בתמונה, אזי אין לכם רישום פלילי או רישום משטרתי כלל.

להלן, העמוד הראשון של תדפיס המידע הפלילי ('תעודת יושר / ר.פ):

מה קורה במידה ויוצא עמוד או עמודים נוספים?

ראשית, יש לבחון באיזה קטגוריה ישנו הרישום, להלן הקטגוריות העיקריות:

קטגורית מב"ד

מב"ד (ממתין לבירור דין), תיק חקירה שנותר פתוח לאחר חקירה במשטרה, בו טרם הוחלט האם יוגש כתב אישום או ייסגר באחת העילות : 'חוסר עניין לציבור', 'היעדר ראיות מספיקות' או 'חוסר אשמה'.

מה עושים?

מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי אשר יבחן אפשרות להגשת בקשה על מנת למנוע הגשת כתב אישום וסגירת תיק החקירה בהקדם.

ניתן להעשיר את הידע במאמר הבא: סגירת תיק פלילי: מה עושים לאחר חקירה במשטרה?

למה זה טוב? אולי ישכחו מהתיק הפלילי?

תיקי מב"ד יכולים להישאר זמן רב פתוחים, ואין ערובה שייסגרו גם לאחר שעבר זמן רב, ולכן לפעמים תיק פתוח שכזה יכול למנוע מכם להתקבל לעבודות מסוימות, הוצאת רישיון נשק ועוד.

בנוסף, במידה ויחליטו להגיש נגדכם כתב אישום לאחר זמן רב, יכול עניין זה לתפוס אתכם "בהפתעה" כאשר אתם כבר לגמרי שכחתם מהעניין.

לכן, התייעצות עם עו"ד פלילי מומלצת בטרם גיבוש קו פעולה ביחס לתיק החקירה הפתוח.

קטגורית הרשעות

הרישום פלילי, הרשעה בבית משפט, כלומר הוגש נגדכם כתב אישום נמצאתם אשמים ונגזר דינכם.

מה עושים?

על מנת למחוק או לבטל רישום פלילי יש להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, אשר בסמכותו לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה אשר יכולה להגיע ביחד עד 17 שנה. יובהר, לא ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי לנשיא המדינה בתיקי משטרה סגורים כפי שיוסבר בהמשך.

מהי התוצאה של מחיקת רישום פלילי בעקבות בקשת חנינה לנשיא המדינה?

בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, אדם שרישומו הפלילי נמחק, יכול להצהיר כי אינו בעל עבר פלילי, ומעולם לא הורשע. כמו כן, בהתאם לחוק, מידע על רישום פלילי שנמחק לא יועבר אלא רק אל גורמים מצומצמים שזכאי לראות רישום פלילי לאחר מחיקה (משטרת ישראל, השב"כ, מצ"ח והמחלקה לביטחון שדה).

יש לקחת בחשבון כי, טיפול מחלקת החנינות במשרד המשפטים יחד עם משרד הנשיא לוקח זמן רב (כמספר חודשים), ובמידה והבקשה לא מתקבלת ניתן להגישה רק לאחר שישה חודשים.

על כן, בקשת חנינה לנשיא המדינה להיות מנומקת משפטית ומותאמת נסיבות חייו של הלקוח יחד עם צירוף מסמכים תומכים, המלצות ועוד ומכאן החשיבות בפנייה לעו"ד פלילי לשם התייעצות להכנת הבקשה מותאמת באופן אישי.

ניתן לקרוא עוד על נושא הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה במאמר של משרדנו: הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה

קטגורית תיקי משטרה סגורים

כאן הכוונה לתיקי משטרה שנסגרו, כלומר הייתה חקירה במשטרה ולא הוגש כתב אישום, התיק ועל כן יופיע התיק המשטרתי כתיק סגור באחת העילות המרכזיות: 'חוסר בראיות מספיקות' 'חוסר עניין לציבור' או 'היעדר אשמה פלילית'.

יובהר, רק תיק חקירה שנסגר בעילת היעדר אשמה פלילית לא יופיע כלל בתדפיס הרישום הפלילי.

מה עושים אם יש לי תיק משטרה סגור מחוסר עניין לציבור או חוסר בראיות מספיקות?

א. מסלול בקשה לשינוי עילת סגירה להיעדר אשמה פלילית

ניתן בכל עת לאחר החקירה להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה, וזאת בכפוף לגרסה שמסרתם בחקירה, כלומר במידה וטענתם לחפותכם או שהמצב המשפטי הוא כזה שאין לכם אחריות פלילית בגין העבירה שיוחסה לכם, בדרך כלל יש מקום להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה להיעדר אשמה פלילית. עוד יצויין, כי ישנם מקרים גבוליים שנסיבות אישיות המצדיקות מחיקת רישום משטרתי גם לפנים משורת הדין.

במסגרת זו, עו"ד פלילי יצלם את התיק החקירה הסגור, ינתח את הראיות בכפוף למידע והנסיבות שמסרתם לו ויכין בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה – יש לזכור, אין מדובר בהליך פשוט ועל כן מומלצת פנייה להתייעצות טרם ביצוע כל פעולה בעניין.

להלן, מכתב על שינוי עילת סגירה להיעדר אשמה פלילית מאת פרקליטות מחוז תל-אביב:

להלן, מכתב על שינוי עילת סגירה להיעדר אשמה פלילית מאת רכז מחלק פשעים מרחב דן:

ב. בקשה למחיקת הרישום בהתאם תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט-2009

ככלל ניתן להגיש בקשה זו לאחר המתנה של מספר שנים כתנאי סף, ורק לאחריו ניתן לשקול הגשת בקשה בהתאם לקרטריונים שנקבעו בתקנות הנ"ל כגון: רישומי קודמים, חומרת העבירה, נסיבות אישיות ועוד.

למה חשוב למחוק רישום פלילי או רישום משטרתי?

רוב הלקוחות שפונים למשרד על מנת למחוק רישום פלילי או משטרתי, ככלל עושים זאת בשל עבודה שאליה הם רוצים להתקבל; לשם הוצאת רישיון נשק; הוצאת ויזה; הגירה למדינה אחרת; גיוס לצבא; ניקוי שמם הטוב ועוד. מחיקת הרישום הפלילי והמשטרתי למעשה פותח "דף חדש" במסלול החיים הנורמטיבי.

הוצאתם את התדפיס רישום פלילי, יש רישום פלילי או משטרתי, ניתן לפנות אל משרד עו"ד פלילי אלון שליכטר

לייעוץ מיידי
חייגו 054-6762373


האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

סרטונים מהתקשורת

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

ביטול רישום פלילי

המרשם הפלילי במשטרת ישראל הוא למעשה מאגר ובו מידע אודות הרשעות בעבירות פליליות ועונשים שהוטלו על אדם שהואשם והורשע בפלילים במסגרת בתי המשפט אגב הגשת כתבי אישום נגדו. בצדה של כל הרשעה בפלילים ישנה "תקופת התיישנות" שאורכה בין 0 ועד 15 שנים עבור נאשם קטין או נאשם בגיר, כאשר בצידה של תקופת ההתיישנות קיימת גם "תקופת מחיקה" בת 10 שנים נוספות. בסופן של שתי תקופות אלה ימחק הרישום הפלילי, אלא שכל עוד רישום פלילי תלוי ועומד כנגד אדם, הוא יהיה לו לרועץ מבחינה חברתית ומקצועית וכאן נובע הצורך בנקיטת פעולות לביטולו. לשם קבלת מידע מקיף וסיוע משפטי בתחום ביטול רישום פלילי, יש לפנות אל משרד עו"ד אלון שליכטר.

ביטול רישום פלילי – בקשה לשינוי עילת סגירה

כאשר נסגר תיק פלילי בעניינו של חשוד בעילה של היעדר ראיות מספיקות או בעילה של היעדר עניין לציבור, להבדיל מסגירה בעילה של היעדר אשמה, לא יוגש אמנם כתב אישום אולם הרישום הפלילי שנעשה – בעינו עומד. הואיל ובצידו של רישום פלילי קיים מחיר אישי וחברתי כבד וכדי להסיר את הכתם התדמיתי, יש לפנות אל הגורמים המשטרתיים המוסמכים באמצעות עורך דין פלילי בבקשה לביטול הרישום בדרך של שינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה פלילית.

לבטל את הרישום הפלילי – בקשה מיוחדת מנשיא המדינה

חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים מקנה לנשיא את הסמכות לקצר או לבטל את תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי באמצעות חנינה, ובזאת להביא לביטול הרישום הפלילי. כאשר המבקש מעלה במסגרת בקשתו נסיבות וטעמים מיוחדים לביטול הרישום הפלילי ותומך את בקשתו בטיעונים עובדתיים ומשפטיים משכנעים וכן באסמכתאות הרלוונטיות, הסבירות שהנשיא ישתכנע וייעתר לבקשה עולה בהתאם. בנקודה זו נדגיש את היתרון המשמעותי לו זוכות בקשות חנינה המוגשות לפני הנשיא באופן מקצועי באמצעות עורך דין ביחס לאלה המוגשות באופן עצמאי. עורך דין אלון שליכטר מומחה ומנוסה בביטול רישום פלילי באופן מקיף ויסודי ופועל נמרצות מדי יום לביטול רישומים פליליים בדרך של שינוי עילת סגירה והגשת בקשות לנשיא, מאפיינים המחזקים את מעמדו של המבקש ומשפרים משמעותית את סיכוייה של בקשתו לביטול רישום פלילי להתקבל.

חנינה מהנשיא

חוק יסוד: נשיא המדינה, מעניק לנשיא סמכות לבטל או להקל עונש מאסר שהושת על מי שהורשע בביצוע עבירה, לקצוב את עונשו של מי שהורשע ונידון למאסר עולם, לקצר את תקופת הפסילה עבור מי שרישיון הנהיגה שלו ניטל ממנו אגב ביצוע עבירת תעבורה או להפחית קנס כספי שהושת עליו, וכן לבטל החלטה שניתנה בעניינו של המבקש במסגרת הליך שיפוטי, משיקולים מיוחדים. סמכות נוספת המסורה לנשיא מאפשרת לו להורות על מחיקת רישום פלילי כנגד הגשת בקשת חנינה מנומקת ומפורטת, באופן שבו תקוצר תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של ההרשעה והמבקש יוכל לפתוח דף חדש בחייו. מובהר, כי הסמכות המסורה לנשיא לחון מבקש או להמתיק את עונשו שמורה למקרים העולים בגדר נסיבות מיוחדות. בקשת חנינה מהנשיא יכול שתוגש בידי המורשע עצמו ולחלופין בידי בן משפחתו מדרגה ראשונה, וכמובן באמצעות עורך דין פלילי המייצג אותו ופועל בשמו.

חנינה מהנשיא – מהם רכיבי הבקשה ומה יש לפרט במסגרתה?

בקשת חנינה מנוסחת כדבעי תוגש לפני הנשיא כאשר היא מפרטת את התשתית העובדתית הצריכה לעניין בתמצית, מתארת את הנסיבות המקלות המתקיימות ביחס אליה ומבססת את מתן החנינה – בכלל זה מצבו הרפואי של המבקש, נסיבותיו המשפחתיות, פועלו החיובי עובר לביצוע העבירה, התנהגותו בין כותלי בית הכלא וטעמים נוספים המתייחסים למאפייניו של המבקש ויש בהם כדי להצדיק חנינה לפי מידת החמלה והרחמים.

עו"ד אלון שליכטר – יתרון משמעותי בעת הגשת הבקשה

על החלטת הנשיא לדחות בקשת חנינה שהוגשה לפניו לא ניתן לערער אלא באמצעות הגשת בקשה נוספת בתום 6 חודשים ממתן החלטת הדחיה, אלא אם עלו ראיות או נסיבות חדשות שיש בהן כדי להצדיק את החנינה המבוקשת. כדי למנוע דחיה והתמשכות ההליכים המורכבים, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי המנוסה בניסוח בקשות חנינה מהנשיא, כדי להבטיח שהבקשה תוגש באופן מקצועי ויסודי ותתייחס באופן מקיף ופרטני למצבו של המבקש ונסיבותיו, וכפועל יוצא של אלה יאמירו סיכויי הבקשה להתקבל. בקשות חנינה רבות שהגיש משרד עו"ד אלון שליכטר עבור לקוחותיו עד כה התקבלו במלואן.

ביטול כתב אישום

בסיום החקירה המשטרתית, תחליט הפרקליטות האם ישנו מקום להגיש כתב אישום על יסוד המיוחס לחשוד או לסגור את התיק. אם תתרשם הפרקליטות שהבשילו הראיות בתיק לכדי כתב אישום ובכוונתה להגישו, יהא עליה לפנות בכתב אל הנאשם המיועד ולהתריע בפניו על כוונתה לעשות כן, כמו גם על זכות השימוע העומדת לו לפעול למען ביטול כתב אישום טרם הגשתו, באמצעות העלאת טיעונים מנומקים בפניה בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה, שיש בהם לשכנעה כי עליה לחזור בה מכתב האישום או מחלק מהאישומים במסגרתו. זכות הטיעון עומדת לנאשם גם במסגרת משפטו, כך שסנגורו יוכל לטעון טענות מקדמיות המצדיקות את ביטול כתב לאחר הגשתו. לשם קבלת מידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות אל משרד עו"ד אלון שליכטר.

הליכי ביטול כתב אישום טרם הגשתו – מחייבים פניה למומחה

כתב אישום תלוי ועומד נגד אדם או הרשעה פלילית בעטיו יהיה לו לרועץ בחייו ובניסיונו להתקדם במקום עבודתו ולקשור קשרים חברתיים ועסקיים. הואיל וכאמור ישנה הזדמנות אחת ובלתי חוזרת למנוע את הגשת כתב האישום עם קבלת הודעת הפרקליטות על כוונתה לעשות כן, יהא זה הגיוני ונבון להניחה בידיו הנאמנות של עורך דין פלילי שהוא מומחה ומנוסה בהליכי ביטול כתב אישום ומניעת העמדה לדין.

ביטול כתב אישום לאחר הגשתו – מהן טענות מקדמיות?

בהתקיים נסיבות מסוימות הקבועות בחוק סדר הדין הפלילי, ניתן יהיה לבטל את כתב האישום כולו או חלקו גם לאחר הגשתו, לכן קיימת חשיבות מרבית לייצוג משפטי בידי עורך דין פלילי מומחה, שיבחן את האישומים לפי כתב האישום לאור חומר הראיות בתיק, וידע לזהות את העילות לביטולו, כמו למשל מחמת התיישנות, חסינות, פגם או פסול שנפלו בכתב האישום, חוסר סמכות עניינית או מקומית, טענת "העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה", טענת "הגנה מן הצדק", חנינה ועוד. ככל שהפרקליטות אכן תחזור בה מכתב האישום כאמור, אלא בשלב שבו טרם השיב הנאשם לאישומים כלפיו – אזי יבוטל כתב האישום. בזכות ניהול מהלכים נבון בידי עורך הדין וטיפול יסודי, ניתן לבטל את כתב האישום ולהימנע מפגיעה קשה שתיגרם כתוצאה מניהול הליך פלילי.

סגירת תיק חקירה

תיק פלילי או כתב אישום תלוי ועומד כנגד אדם יהוו עבורו קושי של ממש בחייו האישיים, המקצועיים והחברתיים ויכתימו את תדמיתו. עם מיצוי הליכי החקירה נגד חשוד בעבירה פלילית, יחליטו רשויות התביעה האם נתגבשו החשדות והראיות והבשילו לכדי כתב אישום, או שמא הטיפול בתיק הפלילי הסתיים ויש לסגור אותו. ככל שהוחלט לסגור את התיק, אזי ניתן יהיה לעשות כן לפי אחת משלוש העילות: "היעדר ראיות מספיקות", "היעדר עניין לציבור" או "היעדר אשמה". ככל שיוגש כתב אישום – יהפוך החשוד לנאשם בעבירות המיוחסות לוב כתב האישום והוא יועמד לדין. כדי לקבל מידע מקיף על סגירת תיק חקירה, יש לפנות אל משרד עו"ד אלון שליכטר.

סגירת תיק חקירה ושימוע

סעיף 60א' לחוק הסדר הדין הפלילי מחיל על רשות התביעה חובה לשלוח לחשוד הודעה על כך שהועבר אליה חומר חקירה בעבירת פשע ולהודיע לו כי היא צפויה להגיש נגדו כתב אישום, כך שהחשוד יוכל לממש את זכות השימוע העומדת לו בדרך של פניה אל רשות התביעה בתוך 30 ימים מקבלת הודעתה כאמור, בהעלאת טיעונים שיגרמו לה לחזור בה מכוונתה להגיש את כתב האישום. לאור העובדה שלחשוד עומדת הזדמנות אחת בלבד לעשות כן, נדגיש את החשיבות שבפניה מוקדמת לעו"ד המתמחה בסגירת תיק חקירה ומנוסה בהגשת בקשות לסגירת תיק חקירה כאשר הן מנוסחות באופן יסודי וממצה וכוללות את כל האלמנטים והפרמטרים ההכרחיים למניעת הגשת כתב האישום.

עורך דין סגירת תיק חקירה

לחשוד בעבירה פלילית המעוניין לנקוט צעדים כדי למנוע את התפתחות ההליכים בעניינו, מומלץ לקבל ייצוג של עורך דין פלילי מנוסה כבר בשלבי החקירה הראשוניים, שיפעל נמרצות לסגור את תיק החקירה וימנע את ההשלכות מרחיקות הלכת כנגזרת שלו, באמצעות הגשת בקשה לסגירת התיק שיש בה כשלעצמה פרטים וראיות נוספים שעשויים לשפר את עמדתו של החשוד ולהביא לסגירת התיק. ככל שנתקבלה אצלך הודעה על כוונה להגיש נגדך כתב אישום, בפניך הזדמנות בלתי חוזרת למנוע נזקים שתתקשה להתמודד איתם. פנה מיד אל משרד עו"ד אלון שליכטר העוסק בייצוג חשודים ונאשמים בהליכי סגירת תיק חקירה והליכי שימוע טרם הגשת כתב אישום.

תחומי התמחות נוספים

עורך דין ועדות משמעת | ייצוג בועדת משמעת לסטודנטים

עם ריבוי המוסדות האקדמאים, בשנים האחרונות ישנה עליה בועדת משמעת לסטודנטים, במכללות ואוניברסיטאות בכל חלקי הארץ. למרות זאת, סטודנטים רבים במיוחד אלו שנפגשים עם זימון לועדת משמעת בפעם הראשונה בחייהם אינם יודעים כ...

המשך קריאה
קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין