עבירות מין | הטרדה מינית | מעשה מגונה | אונס

חקירה על עבירות מין? זומנת לשימוע פלילי? הוגש כנגדך כתב אישום? איך להתוגנן ומה ניתן לעשות

לייעוץ מיידי חייגו 054-6762373

היום יותר מתמיד ישנה חשיפה תקשורתית לתלונות על מעשים מגונים והטרדות מיניות, בין אם מדובר בהיכרות בין הצדדים במסגרת יחסי עבודה ובין אם מדובר במקרים ללא היכרות מוקדמת בזמן נסיעה תמימה באוטובוס או במונית.

למרבה הצער, מוגשת לא פעם תלונות שווא על אונס, מעשים מגונה או הטרדה מינית, אשרמהווה כלי לניגוח על מנת לזכות בתוצאה משפטית או כנקמה אישית. הדבר נפוץ למשל כאשר בין בני זוג שנמצא בעיצומו של הליך גירושין או לאחריו.

מה אומר החוק?

 

מעשים מגונים והטרדה מינית

אלו עבירות הפוגעות באוטונומיה של נפגע העבירה על גופו ונפשו, בתחושת הביטחון האישי שלו, בכבודו כאדם ובפרטיותו. המכנה המשותף בינן העבירות, הוא שהן מוגדרות באופן בעייתי וחסרות כל גבול ברור. לכאורה, כל הטרדה מינית היא מעשה מגונה. אם כך, מה ההבדל ביניהן?

מעשה מגונה

הביטוי 'מעשה מגונה' כולל בתוכו סלידה, גינוי, פשוטו כמשמעו. כל פעולה על רקע מיני עשויה להיות מעשה מגונה, אולם סעיף 348 לחוק העונשין קובע כי מעשה יחשב כמגונה כאשר הוא נעשה "לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". אמירות גרידא, גם אם הן לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני, יידונו כיום בעיקר לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

המונח "מעשה" לקשת רחבה של אפשרויות על פי מדרג של עונשים:

מעשה מגונה בפומבי - מעשים מיניים שאינם כוללים נגיעה באחר (חשיפת איבר המין או אוננות לעיני אדם אחר, שלא בהסכמתו), ייחשבו לעבירה של מעשה מגונה בפומבי שהעונש בצידה הוא שנת מאסר, ואם נעשה בפני קטין שהוא פחות מ-16 שנים – דינו 3 שנות מאסר.

מעשה מגונה שלא בפומבי – הכוונה היא לנגיעות בגופו של אחר בהקשר מיני (אזורים מוצנעים, התחככות, נשיקות שלא בהסכמה וכד'). העונש בצידה של העבירה הוא 3 שנות מאסר.

מעשה מגונה שלא בהסכמה ותוך שימוש בכוח – הכוונה לביצוע מעשה מגונה תוך שימוש בכוח פיזי או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, או לביצוע מעשה מגונה באחת מנסיבות עבירת האונס, המגדירות הסכמה שאינה תקיפה. העונש בצידה של עבירה זו הוא 7 שנות מאסר.

מעשה מגונה בנסיבות מחמירות – נסיבות מחמירות כוללות, בין היתר, ביצוע מעשה מגונה בקטין שהוא מתחת לגיל 16 שנים; ביצוע מעשה תוך איום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית; ביצוע המעשה תוך התעללות לפני המעשה, בזמן המעשה או לאחריו או כאשר המעשה נעשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו למטרת ביצוע. העונש בנסיבות אלו הינו 10 שנות מאסר.


הטרדה מינית

"הטרדה מינית" היא התנהגות בעלת אופי מיני, אשר כוללת גם דיבור. התנהגות מציקה ללא אופי מיני, אינה נחשבת להטרדה מינית. התנהגות כזו תמיד אסורה, בכל מצב ובכל מקום. האיסור חל ומגן על שני המינים, לרבות בבית ובמשפחה (אפילו בין בני זוג נשואים), במרחב הציבורי, בצבא, בלימודים, בעבודה ובבילוי מכל סוג.

כיום, מדובר בתופעה חברתית מורכבת אשר כוללת בחובה קשת רחבה של מעשים אסורים במדרג חומרה שונה והיא מפורטת בהרחבה בחוק למניעת הטרדה מינית:

  • 1.סחיטה מינית באיומים – מדובר באיום בסגנון "אם... אז..." לדוגמה: "אם לא תשכבי איתי – אפרסם את התמונות שלך באינטרנט").
  • 2.מעשים מגונים - מעשה של גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שאדם עושה בזולתו או בנוכחות זולתו ללא הסכמתו. הכוונה היא להתחככות מינית, נשיקות כפויות, נגיעות, ליטופים וכד', וזאת בניגוד לרצונו של אדם.
  • 3.הצעות חוזרות בעלות אופי מיני - אדם המציע שוב ושוב הצעות מיניות בניגוד לרצונו של אחר. לדוגמה: אדם המציע לחברתו לעבודה הצעות חוזרות לקיום יחסי מין, וזאת על אף שהיא הראתה לו שהיא אינה מעוניינת.
  • 4.התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות – הכוונה היא להתייחסויות חוזרות באופן מיני המכוונות לאדם מסוים, לאחר שאותו אדם הראה כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות אלה.
  • לדוגמה: מנהל שמשתף את העובדת שלו שוב ושוב בסיפורים על מעשיים מיניים.

** בסעיפים 3 ו-4 הכוונה היא בהצעה/בהתייחסות שאינה מבזה כשלעצמה, למשל, הצעה/התייחסות במסגרת חיזור או רצון לגיטימי להתקרב לאחר. החזרה על ההצעה/ההתייחסות תוך התעלמות מהתנגדותו של האחר, היא מה שהופכת את ההתנהגות לאסורה.

בנוסף, כאשר ההצעות/ההתייחסויות מבוצעות תוך ניצול יחסי כוח ומרות (למשל, בעבודה, לימודים, צבא, טיפול רפואי או נפשי וכד') או לקטין מתחת לגיל 15 – מדובר בהטרדה מינית אסורה גם אם האדם לא הראה שאינו מעוניין.

  • 5.התייחסות מבזה או משפילה – הכוונה היא להערות מבזות ומשפילות בנוגע למינו של אדם, לנטיותיו המיניות או בנוגע לאופן שבו הוא מפגין מיניות. לדוגמה: "כל הנשים זונות", "אתה פדופיל סוטה" וכד'. יש לציין כי מדובר בפרשנות רחבה וכוללת בתוכה גם הערות חד פעמיות.
  • 6.פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקד במיניותו של אדם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

חשוב לציין כי החוק אוסר גם על התנכלות. הכוונה היא לכל פגיעה שקשורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה בגין הטרדה מינית. התנכלות אסורה כוללת גם פגיעה בקרובו של האדם שהוטרד, במי שניסה לעזור לו ואף במי שהתלונן עליו.

העונש המרבי על הטרדה מינית הוא שנתיים מאסר. העונש על הטרדות מיניות מסוג של סחיטה מינית באיומים או מעשה מגונה הוא חמור יותר והוא קבוע בחוק העונשין. העונש על התנכלות אסורה הוא שלוש שנות מאסר, והעונש על הטרדה מינית והתנכלות גם יחד הינו ארבע שנות מאסר.

בדומה לחוקים רבים אחרים, סעיפי החוק למניעת הטרדה מינית הינם כלליים ולעיתים ישנו קושי להבחנה בין מעשים חוקיים לבין מעשים בלתי חוקיים. הוא כולל, מצד אחד, עבירות פליליות כמו מעשים מגונים ומעשים פסולים אחרים, שאינם מגיעים כדי עבירה פלילית, אך יכולים להיחשב התנהגות בלתי חוקית מבחינה אחרת, כגון עבירת משמעת. עם זאת, הוא כולל, מצד שני, גם מעשים מקובלים בקרב אנשים הגונים, כמו צורות שונות של חיזור בעלות אופי מיני אשר אינם בהכרח בלתי חוקיים ועדיין עשויים להתקבל כהטרדה מינית.

בתי המשפט הם המוסמכים לקבוע האם מעשה מסוים נחשב "הטרדה מינית". סקירת הפסיקה שניתנה לאורך השנים מעלה אוסף של התנהגויות אשר לגביהן נקבע שהן מהוות "הטרדה מינית", אולם כדי להסיק שמעשה מסוים מהווה הטרדה מינית בהסתמך על מעשה דומה שנקבע בפסיקה, נקבע כי כל מקרה ייבחן לגופו לפי נסיבותיו המיוחדות.

למשל, בתיק שייצג משרדנו את לקוח המשרד היה חשד לאונס והוא זומן לשימוע טרם הגשת כתב אישום על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי . לאחר עיון מדוקדק בחומר הראיות פרס משרדנו בפני פרקליטות מחוז תלל-אביב את כל הטיעונים הראייתים והמשפטיים ושכנע אותם להימנע מלעמוד לדין פלילי, דבר שהיה מעמיד אותו לעונש כבד מאוד הכולל מאסר בפועל.

להלן החלטת הפרקליטות בדבר גניזת התיק:

לפיכך רצוי מאוד להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי על ידי עו"ד פלילי. יתירה מכך, במקרים של הגשת כתב אישום בגין אונס, מעשה מגונה, הטרדה מינית קיימת חשיבות רבה בייעוץ משפטי מקצועי, במיוחד לאור העובדה כי פסקי הדין לעולם אינם מכסים מאה אחוז מהמקרים האפשריים והפרשנות המשפטית יכולה להיות מאוד חמקמקה.


ניתן לצור קשר עם עו"ד פלילי אלון שליכטר 

לייעוץ מיידי חייגו 054-6762373


האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.