הטרדה מינית – במסגרת יחסי עבודה, ניהול רפואה וטיפול

יחסים במסגרת יחסי עבודה – מה החוק אומר?

הרבה בכירים לרבות מנהלים, עובדים עם סמכויות, רופאים, מטפלים, מפקדים, ועוד אינם מודעים למעשה כי חוק איסור הטרדה מינית, שמטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים (כך על פי הגדרת החוק עצמו), למעשה היום לא פעם משמש ככלי שיכול לפעול כנגדם – דבר המחליש את החוק ופוגע גם במי שהחוק אמור להגן עליו ובעיקר על מי ששמו, חירותו ועתידו חשוף בפני הליך פלילי וסכנת איבוד הפרנסה ותביעה אזרחית במאות אלפי שקלים.

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה המינית מגדיר רשימת מקרים אשר בנסיבות מסוימות יכולים להוות עבירה של הטרדה מינית:

עבירה סחיטה באיום כאשר האדם נדרש לעשותו הינו בעל אופן מיני.

עבירת המעשה המגונה, הינה גם יכולה להוות הטרדה מינית. יש לשים לב כי "מעשה מגונה" הינו מושג רחב ומצריך כי יעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

התייחסות החוק 

למעשה אנו רואים כאשר המדובר בהתייחסות מינית או הצעות מיניות, לחוק שתי דרישות מרכזיות, האחת התייחסויות חוזרות, כלומר פעם אחת לא תהווה עבירה והשנייה דרישת התנגדות מסוימת מהמוטרד.

למרות זאת כאשר מדובר בהצעות או התייחסויות, המופנות, למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל או לעובד במסגרת יחסי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים – גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין, לתלמיד או לסטודנט תוך ניצול יחסי מרות בלימודים  אין דרישה כי המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, אך מתווספת דרישה של "תוך ניצול יחסי מרות". כלומר, על מנת שתהיה אחריות פלילית אף אם אכן יש התייחסות מינית היא צריכה להיות כזאת שנעשתה תוך ניצול של מעמדו ותפקידו של המטריד.

בנוסף, על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, יורדת הדרישה הנוספת כאשר מדובר על מסגרת יחסי עבודה שם די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד. אמור מעתה, כי מעסיק או ממונה מטעמו לרבות קבלן כוח אדם המתייחס או מציע  פעם אחת בעניין מיני כלפי עובד או בדורש עבודה תוך ניצול יחסי המרות ואף המוטרד לא הראה התנגדות כלשהי עובר עבירה פלילית.

מה העונש והנזקים הצפויים?

מעבר להכפשת השם, המוניטין, עובר עבירה פלילית על החוק למניעת הטרדה מינית חשוף ראשית להרשעה, דבר הרה גורל לרוב האוכלוסייה, שכן ישנן מקצועות רבים שהרשעה בהן גוררת עמידה לדין משמעתי במקרה הטוב ובמקרה הרע איסור עבודה במקצוע לצמיתות ובשל כך איבוד הפרנסה. מלבד זאת תלוי באופי העבירה ונסיבות נוספות, למשל בעבירות של מעשה מגונה, אף עונשי מאסר בפועל. בפן הנזקי הרשעה או תביעה אזרחית עד 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

חשיבות ייעוץ משפטי מעו"ד פלילי

לכן, מובן לכל קןרא כי ישנן הגדרות משפטיות ומושגי שסתום, אשר בנסיבות מסוימות יכולות להיחשב כהטרדה מינית או מעשה מגונה ובמקרים מסוימים המדובר בהתנהגות תמימה המקובלת בין אנשים בחברה. ייעוץ משפטי מעו"ד פלילי מנוסה טרם חקירה משטרתית, בירור במקום העבודה או בכל פורום אחר הינו גורלי שכן ביכולתו להשפיע בצורה משמעותית על ההמשך ההליכים בעתיד ככל שיהיו וגדיעתם ככל הניתן בשלב הראשוני.


ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד פלילי אלון שליכטר  בטלפון 054-6762373


האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.